rhy.fi
Kesäkokous 2023

Kesäkokous asiaa:

Sääntömuutos pykälä  3 poistaminen, henkilö

joka ei omista maata voidaan myös hyväksyä seuran jäseneksi,

jos hän asuu vakinaisesti Pohjajoen Metsästysseuran maavuokra-

alueella, tämä pykälä poistuu säännöistä kokouksen päätöksellä.

Riistariihen lämmitys pesutiloista katkaistaan talveksi,

muutokseen tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Lämmityskauden aikana vuokraajalta peritään lämmityskulut

erikseen.

Saaliskiintiö: 2 teertä/ jäsen

Vapaasti metsästettävät lajit: Pyy,Jänis, Kaurista voi metsästää pienriista-alueella

2 kaurista/ jäsen  saalisilmoitukset omariistaan

Rauhoitetut: Metso, Koppelo, Riekko.

Vierasluvat: Jänis 70e/ vuosi   10e/ vrk

Ilvesjahtiin osallistutaan, mikäli  Kajaanin rhy:n alueelle myönnetään

kaatolupia.

Ajo-/ haukkukokeita tulevana syksynä: 

Ajokokeita: 2.9/ 30.9/ 12.10/ 13.10/ 28.10/ 29.10/ 25.11/ 2.12/ ja 30.12. 2023

Hirvenhaukkukokeita: 23.9.2023

Hirvikokous asiaa:

Hirvilupien määrä tänä syksynä: 4 kpl   3 aikaista ja 2 vasaa.

Hirvijahti alkaa La. 7.10.2023 klo. 7.00

Hirvijahtiin osallistumismaksu: 70e  maksun suoritus 7.10 mennessä.

Tilinnumero: FI7157600320291502

Ampumakokeiden vastaanotto Ti. 26.9 ja Ke. 27.9. 2023 klo. 16-18.00

kortin voi käydä ampumassa henkilö, joka ei ole toimitsijana kokeissa.

Harjoitusammunnat: Su. 24.9. klo. 12.00.

Hyvää jahti syksyä.

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös